Dostępność Plus dla zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOGENES Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.
Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 448 314,48 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.