Deklaracja dostępności Biogenes - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Biogenes - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biogenes - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Rogowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 713647961

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Waldemar Babiszewski
 • Adres: BIOGENES
  pl. Bzowy 1
  53-224 Wrocław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 713647961

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dojście do placówki jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami: powierzchnia jest gładka i równa
 • Przed placówką są wyznaczone miejsca  postojowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • Drzwi wejściowe  są przesuwne i otwierają się automatycznie
 • Korytarze i przejścia są szerokie.
 • W rejestracji jest stanowisko do obsługi pacjenta z obniżoną ladą
 • Placówka w rejestracji posiada urządzeń wspierających komunikację z osobami niedosłyszącymi - pętla indukcyjna ( stacjonarna i przenośna )
 • Wymienione są drzwi w gabinetach POZ i WC , drzwi są dźwiękoszczelne, mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem dużego kontrastu kolorystycznego
 • Toaleta dostosowana jest do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
 • W placówce dostępna jest działająca winda umożliwiająca bezpieczny transport osoby na wózku na wyższą kondygnację.
 • Korytarze  są szerokie, przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem.
 • Zostało wymienione oświetlenie w gabinetach lekarskich i na korytarzach ( oświetlenie równomierne)
  Placówka posiada monitory które umożliwiają wyświetlanie przejrzystej informacji dla Pacjentów  o dostępności Lekarzy w Placówce, przeprowadzanych badaniach profilaktycznych, szczepieniach, itp.
 • Placówka POZ posiada gabinety wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny dostosowany do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawności

Kontakt z nami

 • Wizytówka kontaktowa Biogenes

  Zapisz kontakt skanując kod
  lub klikając na niego.