Logo programu Dostępność Plus

Dostępność Plus dla zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOGENES Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.
Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 448 314,48 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie działań adaptacyjnych strefy dojazdowej do budynku, oraz samego budynku jak i wdrażanie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w NZOZ BIOGENES Sp. z o.o. we Wrocławiu, przyczyniających się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych przede wszystkim dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu projektu Dostępność Plus dla zdrowia tj. wdrożenia działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia związanych z dostosowaniem placówki medycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez poprawę dostępności NZOZ BIOGENES Sp. z o.o. w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Dostępność placówki zostanie zwiększona m.in. przez :

  • wyposażenie placówki w elementy instalacji i umeblowanie spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów
  • dostosowanie strefy dojazdowej do budynku
  • wyposażenie gabinetów lekarskich w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawności
  • zapewnienie pacjentom ze szczególnymi potrzebami świadczeń w modelu telemedycznym
  • przeszkolenie personelu placówki POZ w formie warsztatowej z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Procedury:

docx Procedura dotycząca udzielania świadczeń telemedycznych

docxProcedura obsługi pacjentów w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

 

 

 


Logotypy: Dostępność Plus, RP, Fundusze Europejskie i Unia Europejska

Kontakt z nami

  • Wizytówka kontaktowa Biogenes

    Zapisz kontakt skanując kod
    lub klikając na niego.